Links

Huub de Jong is sinds september 2002 docent Internationale Dans bij Pridini. Tot juni 2010 heeft hij les gegeven aan de woensdagavondgroep. Sinds september 2008 geeft Huub les op vrijdagochtend aan de Wisselpas (de groep 55-plussers / oude-ren). Meer informatie over Huub de Jong is te vinden op zijn website.

IDNH is de provinciale organisatie voor Internationale Dans in Noord-Holland. Stichting IDNH behartigt de belangen van het werkveld internationale dans in Noord-Holland en organiseert bijscholingen voor dansdocenten en bestuurders van dansverenigingen.

Danslink is een landelijk netwerk- en expertisecentrum voor internationale dans. Danslink vertegenwoordigt en ondersteunt alle beoefenaars van de internationale dans in Nederland.

Igram is de internationale dansvereniging in Castricum. Pridini en Igram organiseren ieder seizoen twee gezamenlijke dansworkshops, één in Castricum en één in Heiloo.